ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม

21 ธันวาคม 2564